Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

swiatypulandy
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Kral, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 viaIriss Iriss
swiatypulandy
9240 4f5f 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viakostuchna kostuchna
swiatypulandy
swiatypulandy
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaahdaf ahdaf
swiatypulandy

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaweheartit weheartit
swiatypulandy
4742 183b
Reposted fromboris57 boris57 viamefir mefir
swiatypulandy
5316 d268
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
swiatypulandy
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viamefir mefir
swiatypulandy
Zapamiętaj: jeśli mężczyzna nie dzwoni, to znaczy, że po prostu mu na tobie nie zależy!
— GRAZIA "Letni romans - instrukcja obsługi"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
swiatypulandy
1268 ee14 500
Reposted fromhagis hagis viaRedPenny RedPenny
swiatypulandy
Reposted fromlaluna laluna viamefir mefir
swiatypulandy
swiatypulandy
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake vialulka lulka
swiatypulandy
swiatypulandy
swiatypulandy
swiatypulandy
swiatypulandy

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
swiatypulandy
9340 e1a8 500
chyba spróbuję

July 02 2015

swiatypulandy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...