Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

swiatypulandy
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viajust-delicious just-delicious
swiatypulandy
nie lubię grzecznych chłopców.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viajust-delicious just-delicious
swiatypulandy

June 30 2015

swiatypulandy
Rokoszujemy się pięknem motyla, ale rzadko uznajemy zmiany, przez które przeszedł, aby je osiągnąć.
— Maya Angelou
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viaavooid avooid
swiatypulandy
5237 3fa0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
swiatypulandy
Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaprzyjaciel przyjaciel
swiatypulandy
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
swiatypulandy
swiatypulandy
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie

June 26 2015

swiatypulandy

Silna kobieta to ..

Grażyna Wolszczak:
Taka, która ma poczucie własnej wartości, której nikt nie będzie mówił, co ma robić, jak wyglądać, jak żyć.

Edyta Olszówka:
Walczy o swoje marzenia i spełnia je. Nie czeka na królewicza na białym koniu, sama rusza na podbój świata.

Katarzyna Zielińska:
Dla mnie silna kobieta, to taka, która kocha. Innych ludzi, ale i samą siebie. Ze wszystkimi wadami i zaletami.

(artykuł w Świecie Kobiety 09/2013)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaseniorita seniorita
swiatypulandy
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea vialabellavita labellavita
swiatypulandy
3525 d1d9
Reposted fromnotgiveup notgiveup viazapachsiana zapachsiana
swiatypulandy
Ludzie zawsze odchodzą, pamiętaj. Nawet nie myśl, że wrócą. Nigdy nie wrócą. Oni tylko mówią "Niedługo będę", ale to kłamstwo. Stajesz się samotny a oni zapominają Cię. Oni zawsze odchodzą. Ludzie zawsze odchodzą.
swiatypulandy
Reposted fromfungi fungi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
swiatypulandy
swiatypulandy
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaanula69 anula69

June 20 2015

swiatypulandy
9196 24f4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaskrzacik skrzacik
swiatypulandy
Jeśli któregoś dnia poczujesz, że chce Ci się płakać.
Zadzwoń do mnie...
Nie obiecuję, że Cię rozbawię, ale mogę płakać razem z Tobą...
Jeśli któregoś dnia zapragniesz uciec, nie bój się do mnie zadzwonić... 
Nie obiecuję, że Cię zatrzymam, ale mogę pobiec z Tobą...
Jeśli któregoś dnia nie będziesz chciał nikogo słuchać. 
Zadzwoń do mnie.
Obiecuję być wtedy z Tobą i obiecuję być cicho... 
Ale jeśli któregoś dnia zadzwonisz i nikt nie odbierze...
Przybiegnij do mnie bardzo szybko.
Mogę Cię wtedy potrzebować...
— Twój przyjaciel
Reposted fromperseweracje perseweracje viamefir mefir
8136 be02 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamefir mefir
swiatypulandy
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl